Page 1 - O1-A3 Curriculum development - GuidelinesforSMES_FI
P. 1

kaupallistamiseen        Opas pk-yrityksille        Versio 2.0 – 01/06/2018
     The European Commission support for the production of this publication does not constitute
        Tämä asiakirja on laadittu Euroopan komission tuella, mutta se edustaa ainoastaan asiakirjan
     an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the
        tekijöiden näkemyksiä eikä komissio ole vastuussa siinä olevien tietojen käyttämisestä.
     Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information

     contained therein.
   1   2   3   4   5   6